Wednesday, April 7, 2010

My Bestfriend Says:

"kung mahal ka nun at mamahalin ka nun di niya magagawa o gagawin sa iyo yun.. wake up wake up.. isnt it obvious?? its not love at all.."

No comments:

Post a Comment