Tuesday, October 19, 2010

Metro Manila Conference, checklist


YFCs, alam na! :)))
Wala sana kong makalimutan. 

At wag sanang bumalik ang bagyo! 
:D  

No comments:

Post a Comment