Sunday, October 10, 2010

Sloth.

I want to break it off.
But it's my body that wants them on.
Lazy-ness is continuously killing me now.
I want to eat. I want to sleep.
All day, all night--isama na natin ang midnight.

Bakit ba hindi ako nagrerebyu?
Hindi ba dapat mas lalo akong magsikap sa pagaaral dahil ngayon pa lang alam ko nang mayroon akong kapatid na pagaaralin balang araw?
Gusto kong magreview, sobrang wala lang pumapasok sa isip ko.
Dahil ba to sa mga pass events na gumimbal sa isip at katawang lupa ko?
Dahil ba to sa sadyang tamad lang ako?

Ewan ko.
Katamaran, puh-leeeeeeeese layuan mo na ko, please.

No comments:

Post a Comment